Lietošanas noteikumi

Apvienotkreditus.lv ir mājaslapa, kas nodrošina iespēju salīdzināt kreditoru piedāvājumus, kā arī saņemt informāciju par kredītu apvienošanu un finanšu jautājumiem. Lai nodrošinātu pārskatāmu un godīgu mājaslapas izmantošanu, ir svarīgi iepazīties ar lietošanas noteikumiem, kas precizē tiesiskos noteikumus, atbildību un ierobežojumus, kas saistīti ar mājaslapas izmantošanu. 

Mājaslapas saturu izmantošana 

Mājaslapa Apvienotkreditus.lv nodrošina informāciju par dažādiem kreditoru piedāvājumiem. Tomēr ir jāņem vērā, ka šī informācija ir tikai orientējoša un neaizstāj individuālu finanšu padomu. Lietotājiem jāsaprot, ka kredīta lēmumu pieņemšana ir viņu personīgā atbildība. 

Mājaslapas Apvienotkreditus.lv izmantošana ir lietotāju personiskā atbildība. Lietotāji ir atbildīgi par savu rīcību un izmantotās informācijas pareizu interpretāciju. Mājaslapa neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot mājaslapas sniegtos datus vai pakalpojumus. 

Konfidencialitāte un privātums 

Mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili, lai uzlabotu mājaslapas darbību un sniegtu personalizētus piedāvājumus. Lietotājiem tiek sniegta iespēja kontrolēt cookies izmantošanu, atļaujot vai bloķējot tos, saskaņā ar privātuma politiku. 

Mājaslapa ar lietotāju sniegto informāciju rīkojas saskaņā ar Privātuma politiku. Personas dati netiek atklāti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu tiesiskus pienākumus vai aizsargātu Apvienotkreditus.lv vai citu personu tiesības, drošību vai īpašumtiesības.  

Intelektuālais īpašums 

Visas tiesības uz mājaslapas Apvienotkreditus.lv saturu, tostarp tekstu, attēliem, grafiku un logotipiem, pieder Apvienotkreditus.lv vai attiecīgiem trešajiem piegādātājiem. Šie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. 

Lietotājiem ir aizliegts kopēt, izplatīt, modificēt vai izmantot jebkādu mājaslapas saturu komerciāliem nolūkiem bez Apvienotkreditus.lv rakstiskas piekrišanas. Lietotāji drīkst izmantot mājaslapas saturu tikai personiskiem un nekomerciāliem nolūkiem. 

Saites uz trešās puses vietnes 

Mājaslapa Apvienotkreditus.lv var saturēt saites uz trešās puses vietnēm, kas piešķir aizdevumus. Lietotājiem jāņem vērā, ka šīs saites ir iekļautas tikai informatīvos nolūkos, un Apvienotkreditus.lv neuzņemas atbildību par šo trešo pušu vietņu saturu vai darbību. 

Izmaiņas lietošanas noteikumos 

Apvienotkreditus.lv patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas lietošanas noteikumos, lai atspoguļotu mājaslapas darbības uzlabojumus vai atbilstoši likumdošanas prasībām. Lietotājiem ieteicams periodiski pārskatīt lietošanas noteikumus, lai būtu informēti par jebkādām izmaiņām. 

Svarīga informācija 

Lietošanas noteikumi ir spēkā, kad lietotājs apmeklē mājaslapu Apvienotkreditus.lv un izmanto tās pakalpojumus. Šie noteikumi regulē lietotāja un Apvienotkreditus.lv attiecības un veido saistošu līgumu starp abām pusēm.  

Lai izmantotu Apvienotkreditus.lv mājaslapu, lietotājiem ir jāpiekrīt šiem lietošanas noteikumiem un jāievēro minētie ierobežojumi un nosacījumi.  

Apvienotkreditus.lv patur tiesības veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu, ieskaitot lietotāju piekļuves ierobežošanu vai konta bloķēšanu, ja tiek konstatēts pārkāpums. 

Lietošanas noteikumi Apvienotkreditus.lv ir saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. Pārkāpējs saucams pie LR normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības. 

Šie lietošanas noteikumi ir spēkā no to publicēšanas brīža un paliek spēkā, kamēr lietotājs turpina izmantot Apvienotkreditus.lv mājaslapu. Ar mājaslapas izmantošanu lietotājs apliecina, ka ir izlasījis un pieņēmis šos noteikumus. 

Sazināšanās un atbalsts 

Lietotājiem ir iespēja sazināties ar Apvienotkreditus.lv, ja ir jautājumi vai neskaidrības par lietošanas noteikumiem vai mājaslapas izmantošanu. Lūdzam izmantot saziņai formu sadaļā “Kontakti”. Apvienotkreditus.lv sniegs nepieciešamo atbalstu un palīdzību iespējami īsā laikā.